Home Fernando Dojo 1st So-Kyokushin World Karate Championship,Japan

1st So-Kyokushin World Karate Championship,Japan

706
0
SHARE

1st So-Kyokushin World Karate Championship

Shizuoka ken, Japn

22nd ,23rd October 2016